Ondernemingsgegevens

Construlux bvba (handelsnaam “Men’s Grooming Christophe De Gauquier”)

Maatschappelijke zetel: Zandstraat 105, 3580 Beringen

Uitbatingsadressen: Koolmijnlaan 15/2, 3580 Beringen; Stapelstraat 45/11, 3800 Sint-Truiden

Construlux1@skynet.be

011 / 35 13 91

BTW BE 0867.635.108

RPR Hasselt

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De online boeking module op de website van Construlux bvba met maatschappelijke zetel te 3580 Beringen, Zandstraat 105, BTW BE 0867.635.105, RPR Hasselt, (hierna “Construlux”) biedt haar klanten de mogelijkheid om online een afspraak te boeken bij één van onze barbiers. Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke afspraak die geboekt wordt door een bezoeker van deze website (“Klant”). Bij het boeken van een afspraak via de website moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

 

Artikel 2: Aanbod

Ondanks het feit dat de online boeking module en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Construlux niet. Construlux is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Construlux is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. behandelingen, openingsuren, beschikbaarheid van barbiers, producten, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via construlux1@skynet.be.

 

Artikel 3: Online boekingen: Procedure

Om zijn afspraak te boeken moet de Klant eerst een behandeling selecteren. Daarna kan hij één van de barbiers selecteren en een datum waarop de geselecteerde barbier nog vrije plaatsen heeft. Tenslotte kan de Klant op de geselecteerde datum een vrij tijdstip selecteren. Daarna moet de Klant zich registreren en een account aanmaken, of met zijn bestaande account inloggen. Het inloggen is verplicht om te vermijden dat eenzelfde klant onder verschillende namen in het systeem terecht komt. Vooraleer de boeking bevestigd kan worden moet de Klant de Algemenen Voorwaarden accepteren. De Klant ontvangt een bevestigingsmail van zijn boeking. Construlux is gerechtigd een boeking te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot eerder gemaakte boekingen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de Klant bij eerdere boekingen herhaaldelijk niet is komen opdagen zonder te verwittigen of tijdig te annuleren.

 

Artikel 4:  Betaalmethoden

De Klant kan gratis een online afspraak met één van onze barbiers boeken. De behandeling wordt in de barbershop betaald direct na het uitvoeren ervan. De Klant kan cash, via Bancontact/MisterCash of met een cadeaubon betalen.

 

Artikel 5: Annulaties – No Shows

Indien de Klant door omstandigheden niet kan komen, vragen wij dat hij tijdig vooraf zijn afspraak annuleert. Dat kan via de link “Afspraak annuleren” in de bevestigingsmail of telefonisch op het nummer 011 / 35 13 91 voor Beringen en 011 / 58 20 35 voor Sint-Truiden. Bij het niet naleven van een afspraak (no show), zijn wij genoodzaakt om de kost van de behandeling aan te rekenen: 25€ voor een geboekte snit, 20€ voor een geboekte baardverzorging en 45€ voor een geboekte snit en baardverzorging.

 

Artikel 6: Klantendienst

De klantendienst van Construlux is bereikbaar op het telefoonnummer 011 / 35 13 91, via e-mail op construlux1@skynet.be of per post op het adres Zandstraat 105, 3580 Beringen. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 7: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Construlux om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 8: Bewijs

De administratie van Construlux geldt behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de Klant geboekte afspraak. De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 9: PRIVACYVERKLARING

Als je via onze website een afspraak met één van onze barbiers boekt, dan laat je een aantal persoonsgegevens bij ons achter. In deze Privacyverklaring leggen wij je uit wat wij met je persoonlijke gegevens doen. Heb je na het lezen hiervan nog vragen, dan kan je contact opnemen met Linda Baute op het e-mailadres: construlux1@skynet.be.

Construlux bvba is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens. Maatschappelijke zetel: Zandstraat 105, 3580 Beringen; ondernemingsnummer BE0867.635.108. Construlux verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens tegen vernietiging, verlies, wijziging, inzage of misbruik te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid.

Je hebt het recht om kosteloos informatie op te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Je hebt ook het recht om deze persoonsgegevens te laten verbeteren of verwijderen. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan je via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Construlux bvba, Zandstraat 105, 3580 Beringen, Construlux1@skynet.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van je persoonsgegevens. Indien nodig kan je ook vragen de gegevens te verwijderen, te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Wij bezorgen je binnen 14 dagen een antwoord. Mocht je niet het verwachte antwoord op je verzoek ontvangen, dan kan je een klacht indienen bij de privacycommissie via www.privacycommissie.be.

Om een afspraak bij ons te kunnen plannen, gebruiken wij een Third Party Plugin: de Online Appointment Scheduling Calender Software “Setmore”. Op www.setmore.com kan je de Privacy Policy lezen. Als je via “Book Appointment” een afspraak bij ons plant, dan moet je een klantprofiel aanmaken zodat je je gegevens niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren. Wij vragen daarbij om een aantal gegevens in te vullen: je naam, adres (optioneel), telefoonnummer en e-mailadres. We vragen je naam omdat we natuurlijk graag weten wie er een afspraak heeft. Je e-mailadres wordt gebruikt door Setmore om je een bevestigingsmail van je afspraak te sturen. Je telefoonnummer hebben we nodig om je te kunnen bereiken ingeval een afspraak verplaatst zou moeten worden, of om je te bellen ingeval je, ondanks de bevestigingsmail de afspraak toch vergeten zou zijn. Verder doen wij niets met je gegevens. Ze worden niet opgenomen in een klantenbestand buiten Setmore. In je klantprofiel kan je steeds zelf je gegevens wijzigen.

Zowel Christophe De Gauquier en Linda Baute, als onze medewerkers hebben toegang tot de gegevens op Setmore. Wij moeten uiteraard allemaal de kalender met gemaakte afspraken kunnen raadplegen en wij moeten allemaal een afspraak voor een klant kunnen boeken, wijzigen of annuleren.

Wij gebruiken je gegevens niet om bij te houden wanneer en hoe lang je de website bezocht hebt en welke pagina’s je bezocht hebt. Wij gebruiken je gegevens niet voor direct marketing; niet voor analytische doeleinden; niet voor automatische besluitvorming;  niet voor enig ander doeleinde. Wij sturen je geen nieuwsbrieven. Wij gebruiken je gegevens niet om advertenties te tonen. We tonen gewoonweg geen enkele advertentie, niet van onszelf en niet van derden. Je gegevens worden niet opgenomen in een mailinglist. Wij gebruiken je gegevens niet om door te verkopen aan derden.

De betrokken categorieën van persoonsgegevens worden bewaard tot maximum 14 dagen volgend op je verzoek tot verwijdering van je persoonsgegevens.

 

Artikel 10: COOKIEBELEID

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. ‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan. Daarnaast bestaan er ‘Third Party cookies’. Dit zijn cookies die niet afkomstig zijn van dewebsite zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentie plug-in, zoals cookies van Facebook of Google Analytics. Construlux maakt GEEN gebruik van dit soort cookies op haar website. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat de First party cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Artikel 11: Wijziging voorwaarden

Construlux heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen.

 

Artikel 12: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank.